logo

Наскільки безпечні дані, що зберігаються в хмарі?

Систематичний огляд був проведений з використанням Scopus, PubMed, Science Direc. Після того, як заголовок та абстрак. Потім повні тексти досліджень були ретельно прочитані для отримання необхідних результатів. Відповідно до оцінки, безпека даних, доступність та цілісність, а також конфіденційність даних та безпека мережі були головними проблемами в безпеці хмарних даних. Крім того, шифрування знань, аутентифікація та […]